Voglio


Welkom bij de Heilige Catharina van Siena stichting''In een wereld waar men zoekt naar geloof, willen wij het instrument zijn van de Heilige Maagd Maria. We laten mensen opnieuw kennis maken met het katholieke geloof.''


"Mijn natuur is vuur"


Verspreiden van de wonderdadige medaille


De stichting heeft als kerntaak het verspreiden van de wonderdadige medaille. 

''Allen die ze dragen, zullen grote genaden ontvangen, vooral als zij ze om de hals dragen. Voor hen die ze met vertrouwen dragen, zullen de genaden overvloedig zijn."

Onze visie is traditie


De Heilige Catharina van Siena stichting is opgericht in 2020 en is een katholieke lekenbeweging.

Wij werken actief aan de her-bekering van Nederland en Vlaanderen. Dit willen wij doen door middel van o.a. de door ons georganiseerde Rozenkransgebed dagen voor de bekering en bescherming van Nederland, maar ook door onze bekende straat-apostolaat campagnes te voeren en nog veel meer verder initiatieven. Hierbij gaan wij dan de straat op en verspreiden wij de Wonderdadige medaille zoveel mogelijk. Wij als stichting streven er naar om minimaal 1000 medailles per jaar te verspreiden.


Wij zijn een organisatie welke midden in de Heilige Katholieke kerk staat en haar onveranderlijke leer van alle tijden. Dat houdt in dat wij geloven in de kracht van traditie.


Onze patroonheiligen zijn uiteraard St. Catharina van Siena waarvan wij haar naam dragen en St. Maximilian Kolbe waarvan wij zijn apostolaat-methodes toepassen.


Deze twee heiligen op wiens voorspraak en voorbeeld wij onze werken uitvoeren zijn allebei bekend om hun enorme liefde voor Jezus en Maria. Daarnaast kunt u hen beide omschrijven als gedreven persoonlijkheden, Hun daden waren zo groot, dat ze uiteindelijk Heilig geworden zijn.


Met deze twee uitzonderlijke heiligen als voorbeeld kunt u zich inbeelden dat wij streven heilig te worden zoals onze patroonheilige dat ook hebben gedaan. Trouwens is het een heilig doel voor ieder mens om heiligheid na te streven in zijn of haar persoonlijk situatie.

YOUTUBE KANAAL


Abonneer op ons YouTube kanaal en volg interessante podcast/interviews/gebeden/ filmpjes van onze activiteiten.

De Katholieke patriot 


Als stichting willen wij een veilige haven zijn voor (jong)volwassenen met een traditionele en (Rooms-)patriottische inslag. Aangezien bij onze leden het katholicisme in het dagelijks leven stevig verankerd is, hebben wij een Rooms-patriottische sfeer om ons heen hangen. Dit voelt voor de ontheemde Traditionele Nederlandse Katholiek als thuis komen. Diverse normen en waarden die in de liberale samenleving als normaal worden gezien beschouwen wij als abnormaal en accepteren wij niet. Wij als stichting zien de problematiek waarmee een traditionele katholieke Nederlander dagelijks worstelt in zijn leven, zoals de “gedwongen” indoctrinatie op televisie van het abnormale en liefdeloosheid, de tradities die ontnomen worden en een land leeft met een gemiddeld zeer laag moraal als het gaat om de waarde van het leven, bijvoorbeeld het ongeboren leven en “voltooid leven”.


Wij bieden een thuis en gemeenschap waar de traditionele katholiek zich kan ontwikkelen en uit barmhartigheid georganiseerd te werk kan gaan voor God, volk en vaderland. Op weg naar het ultieme vaderland, de hemel.
Viva Christo Rey!